Shift Mechanic / Műszakos műszerész

Job ID:  38626
Location: 

Szenna, Somogy, HU

Education Level:  High-School Diploma
Location Type:  On-site
Talent Area:  Maintenance

A világszerte több mint 60 telephellyel, közel 8000 munkavállalóval és hozzávetőlegesen három milliárd eurós éves bevétellel rendelkező Trivium Packaging a fémcsomagolás globális fenntarthatósági vezetője. A Trivium Packaging a különböző végfelhasználói piacok, így például Food, Seafood, Pet Food, Nutrition, Beauty and Personal Care, Household Care és Premium Beverages - ügyfeleinek széles körét szolgálja ki.

A Trivium szeretné formnálni az iparágat, és ambiciózus átalakulási folyamatba kezdett. A közeljövőben a hangsúly a csapat felépítésére és továbbképzésére, a pénzügyi teljesítmény növelésére, valamint annak eldöntésére kerül, hogy hol szerepeljünk, és hogyan kerüljünk a nyertes piaci pozícióba a Trivium üzleti rendszerének (kereskedelmi, üzemelési és ellátási lánc kiválóság) végrehajtása révén. A Trivium ambiciózus fenntarthatósági célokat tűzött ki, és kizárólag olyan termékekre összpontosít, amelyek végtelenül újrahasznosíthatóak, így a fenntarthatóság beépült alapanyagainkba és tevékenységeinkbe. Vállalatunk fenntarthatósági folyamata platina minősítést kapott a világvezető EcoVadis minősítő ügynökségtől, amely ezt a díjat a >75000 vizsgált vállalat közül csak a legjobb 1%-nak ítéli oda. A fenntarthatóság a Trivium minden egyes funkciójába be van ágyazva, így a DNS-ünk részét képezi. A globális központi iroda az amszterdami repülőtéren található, azonban sokan virtuális csapatokban dolgoznak a különböző országokban. Kultúránk eredményorientált, vállalkozó szellemű, informális és rendkívül multikulturális. Munkatársaink nagyfokú felelősséget vállalnak.

Napi feladatok/kötelezettségek
•    A palack gyártósorokon a gépegységek és a hozzátartozó berendezések zavartalan működésének biztosítása.
•    Meghibásodás esetén, az értesítési láncban foglaltak szerint, a hibák feltárása és kijavítása.
•    A mechanikai karbantartók hibafeltárás, hibajavítás és időszakos karbantartás feladataiban való részvétel.
•    A gyártósorok és a hozzájuk tartozó segéd berendezések, illetve eszközök javítása, valamint az általános karbantartás körén kívül eső időszakos karbantartási feladatok elvégzése.
•    A gyártáshoz szükséges gyártóeszközök (pl: lakkozó és nyomdai hengerek, klisémosó berendezés, egyéb mosó berendezések, illetve gépalkatrészek) határidőre történő előkészítése, karbantartása és szükség esetén javítása.  
•    Részvétel az épület karbantartási feladatok elvégzésében, a termelési prioritások alapján. 
•    Támogatja a kiemelt gépbeállítók munkáját gépbeállítási téren, segít a hibák feltárásában, illetve szükség esetén felveszi a kapcsolatot a karbantartókkal (mechanikai & villanyszerelők).
•    Hatékonyan közreműködik a reklamációk és a nagymértékű selejtképződés okainak kivizsgálásában, javaslatot tesz a javító intézkedésekre.
•    Hatékony kapcsolatot tart más funkciókkal (pl. termelés, minőségügy, szerszámraktár, szerszámüzem, stb.).
•    Betartatja a gyártósori rendet (6S).
•    Szükség esetén részt vesz fegyelmi ügyek kivizsgálásban.
Elvégzi az eseti feladatokat szóbeli és írásbeli utasítás szerint.
 

A MUNKÁBAN AZ IGAZI ÉNÜNKET MUTATJUK

A céljaink elérése érdekében tudjuk, hogy minden szinten kollégákra van szükségünk, akik tényleges diverzitással rendelkeznek minden szempontból. Ezért tekintjük magunkat esélyegyenlőséget tiszteletben tartó munkadónak. Faji, vallási, életkori, nemi, nemzeti származás, szexuális irányultság, nemi identitás, bőrszín, fogyatékosság vagy védett veterán státuszra való tekintet nélkül minden kvalifikált jelentkezőt figyelembe veszünk a munkaerő-felvétel során. Ügyfeleink nagyon eltérő hátterűek lehetnek, és így munkatársaink is. Üzletvitelünk szempontjából kritikus jelentőségű, hogy biztosítsuk minden kollégánk számára azt, amire a legjobb teljesítmény érdekében szüksége van, és hogy az igazi énjét tudja mutatni a munkahelyen.