Line Leader / Sorvezető

Job ID:  38484
Location: 

Szenna, Somogy, HU

Education Level:  High-School Diploma
Location Type:  On-site
Talent Area:  Production/Technicians

A világszerte több mint 60 telephellyel, közel 8000 munkavállalóval és hozzávetőlegesen három milliárd eurós éves bevétellel rendelkező Trivium Packaging a fémcsomagolás globális fenntarthatósági vezetője. A Trivium Packaging a különböző végfelhasználói piacok, így például Food, Seafood, Pet Food, Nutrition, Beauty and Personal Care, Household Care és Premium Beverages - ügyfeleinek széles körét szolgálja ki.

A Trivium szeretné formnálni az iparágat, és ambiciózus átalakulási folyamatba kezdett. A közeljövőben a hangsúly a csapat felépítésére és továbbképzésére, a pénzügyi teljesítmény növelésére, valamint annak eldöntésére kerül, hogy hol szerepeljünk, és hogyan kerüljünk a nyertes piaci pozícióba a Trivium üzleti rendszerének (kereskedelmi, üzemelési és ellátási lánc kiválóság) végrehajtása révén. A Trivium ambiciózus fenntarthatósági célokat tűzött ki, és kizárólag olyan termékekre összpontosít, amelyek végtelenül újrahasznosíthatóak, így a fenntarthatóság beépült alapanyagainkba és tevékenységeinkbe. Vállalatunk fenntarthatósági folyamata platina minősítést kapott a világvezető EcoVadis minősítő ügynökségtől, amely ezt a díjat a >75000 vizsgált vállalat közül csak a legjobb 1%-nak ítéli oda. A fenntarthatóság a Trivium minden egyes funkciójába be van ágyazva, így a DNS-ünk részét képezi. A globális központi iroda az amszterdami repülőtéren található, azonban sokan virtuális csapatokban dolgoznak a különböző országokban. Kultúránk eredményorientált, vállalkozó szellemű, informális és rendkívül multikulturális. Munkatársaink nagyfokú felelősséget vállalnak.

A pozíció betöltéséhez a magyar nyelv ismerete elengedhetetlen. 

 

Napi feladatok/kötelezettségek
•    Termelési folyamatok ellenőrzése, elvárt termelési mutatók (mennyiségi és minőségi) számonkérése.
•    Gépkezelők napi feladatainak ellenőrzése, szükség esetén (pl. nem tervezett állásidő a gyártósoron) extra feladatok kiosztása.
•    Üzemi bejárás során észlelt hiányosságok (pl. üzemi rendre, munkabiztonságra, termék minőségére, stb. vonatkozóan) kijavítására a megfelelő intézkedések/döntések meghozatala.
•    Ad-hoc jellegű feladatok megszervezése, végrehajtatása.
•    Napi termelési tervek végrehajtása/végrehajtatása, termelékenység növelése, termelési selejt csökkentése.
•    Átállások idejének csökkentése.
•    Havonta elkészíti a lakkok üzemi készletének leltárát, SAP-ban javítja a készletet.
•    Zárolt tételek mennyiségének minimalizálása.
•    Üzemzavarok elhárítása.
•    Napi adatok összegyűjtése, értelmezése, problémák felismerése.
•    Gyökérokok keresése és megoldási javaslatok kidolgozása.
•    Programok, célok ismertetése, intézkedések nyomonkövetése és értékelése.
•    Hatékony kapcsolattartás más funkciókkal (pl. karbantartás, raktár, minőségügy, stb.).
•    Időbeni, megfelelő minőségben jelentések tétele szóban és írásban, problémák jelzése.
•    Dolgozók motiválása, képzése, értékelése, visszajelzés adása.
•    Szabványosításban való aktív részvétel, szabványosítási igény támasztása, hiányosságok és teljesítmény alapján.
•    Üzemi rend (5S) betartatása.
•    Részvétel fegyelmi ügyekben.
•    Hozzá beosztott munkavállalók munkaidejének megszervezése, dokumentálása, szabadságok kiadása és nyomonkövetése, műszakos munkarend kidolgozásában aktív részvétel.
•    Vállalati célok rendszeres hirdetése és betartatása.

Eseti feladatok szóbeli és írásbeli utasítás szerint.

 

Minőségi
•    Minden gyártásindítás során köteles a termék minőségének teljeskörű ellenőrzésére.
•    Gyártási megrendelésenként legalább egyszer, munkaállomásonként köteles ellenőrizni a termék (félkész termék) minőségét és aláírásával igazolni ezt a Minőségirányítás által erre a célra kibocsátott lapon.
•    Gondatlanságból vagy hanyagságból adódó selejt minimalizálása a gyártósoron.
 

Anyagi 
•    A feladatai ellátásához átvett szerszámok, eszközök szakszerű használata, karbantartása. 
•    Köteles a műszak kezdéskor átvett szerszámokkal és anyagokkal műszak végén maradéktalanul elszámolni.
 

A MUNKÁBAN AZ IGAZI ÉNÜNKET MUTATJUK

A céljaink elérése érdekében tudjuk, hogy minden szinten kollégákra van szükségünk, akik tényleges diverzitással rendelkeznek minden szempontból. Ezért tekintjük magunkat esélyegyenlőséget tiszteletben tartó munkadónak. Faji, vallási, életkori, nemi, nemzeti származás, szexuális irányultság, nemi identitás, bőrszín, fogyatékosság vagy védett veterán státuszra való tekintet nélkül minden kvalifikált jelentkezőt figyelembe veszünk a munkaerő-felvétel során. Ügyfeleink nagyon eltérő hátterűek lehetnek, és így munkatársaink is. Üzletvitelünk szempontjából kritikus jelentőségű, hogy biztosítsuk minden kollégánk számára azt, amire a legjobb teljesítmény érdekében szüksége van, és hogy az igazi énjét tudja mutatni a munkahelyen.